TA'LIM JARAYONI: Patalogiya va anatomiya asoslari bilan

Ta`lim yo`nalishi: TA'LIM JARAYONI: Patalogiya va anatomiya asoslari bilan

Daraja: Malaka oshirish

TA'LIM JARAYONI

 

Markaz: Malaka oshirish va qayta tayyorlash

Fan: Patalogiya va anatomiya asoslari bilan 

Dars turi: amaliy mashg’ulot

Pedagog: dotsent V.B.Rasulova

Mavzu: Buyraklar patologiyasi. Buyrak kasalliklari va buyrak yetishmovchiligi.

Kurs: Qayta tayyorlash 4 guruh