TA'LIM JARAYONI

Ta`lim yo`nalishi: TA'LIM JARAYONI

Daraja: Malaka oshirish

Markaz: Malaka oshirish va qayta tayyorlash

Fan: Farmatsevtik texnologiya

Dars turi: laboratoriya mashg’uloti

Pedagog: dotsent, DSc Z.X.Abdijalilova

Mavzu: Qattiq dori shakllari. Granulalar tarixi, tavsifi va tasnifi. Ularni tayyorlash texnologiyasi.

Kurs: Qayta tayyorlash 5 guruh