60910700 - Farmatsiya (turlari bo‘yicha)

Мамлакатимиз ахолисига фармацевтик ёрдам кўрсатиш, истеъмолчиларнинг дори воситалари,
тиббий буюмлар ва бошка фармацевтика махсулотларига булган эхтиёжини аниклаш ва
талабларини кондириш, турли мулкчилик шаклларидаги дорихоналарда фармацевтлар ишини
ташкиллаштириш замонавий фармацевтика тизимида мухим урин тутади.

60910800 - Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha)

Мамлакатимиз ахолисига фармацевтик ёрдам кўрсатиш, истеъмолчиларнинг дори воситалари,
тиббий буюмлар ва бошка фармацевтика махсулотларига булган эхтиёжини аниклаш ва
талабларини кондириш, турли мулкчилик шаклларидаги дорихоналарда фармацевтлар ишини
ташкиллаштириш замонавий фармацевтика тизимида мухим урин тутади.

60910200 - Davolash ishi

Davolash ishi yo‘nalishining asosiy maqsadi O‘zbekiston Respublikasi davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda zamonaviy tibbiyot talablariga javob beradigan yuqori malakali shifokorlarni tayyorlashdir.

Bizning institutimizda faoliyat yurituvchi kuchli ilmiy salohiyat va boy tajribaga ega bo‘lgan yetakchi o‘qituvchilar bergan bilim talabalarimizga dunyodagi eng nufuzli oliy ta’lim maskanlari talabalari bilan bilim, malaka va ko‘nikma borasida raqobatlashishga imkoniyat beradi. Talabalarimizning zamonaviy jihozlangan o‘quv xonalarida tahsil olishlari va laboratoriyalarda amaliy ko‘nikmalarni shakillantirishlari, shuningdek, yetakchi xususiy klinikalar, davlat shifoxonalari va tibbiyot markazlarida amaliyot o‘tashlari ularga zamon bilan hamnafas bo‘lgan, bugungi va kelajak tibbiyoti talablariga javob bera oladigan mutaxassis bo‘lishlariga zamin yaratadi.

Talabalarimizning malakali professor-o‘qituvchilardan bilim olishlari, o‘z ustilarida ishlashlari uchun yaratilgan imkoniyatlar, ularni yuqori malakali kadr bo‘lib shakllantirishiga va kelajakda o‘z o‘rinlarini topish va jamiyatimiz uchun yuqori ahamiyatli mutaxassis bo‘lish imkonini beradi.

Davolash ishi yo‘nalishini tamomlagandan so‘ng talabalarimiz o‘zi tanlagan yo‘nalish bo‘yicha yetakchi xususiy klinikalarda, birlamchi tibbiyot muassasalarida, davlat tibbiyot muassasalarida ishlashlari yoki tanlagan tor mutaxassislik bo‘yicha keyingi bosqichlarda o‘qishni davom ettirishlari mumkin.

60910400 - Tibbiy profilaktika ishi

Мамлакатимиз ахолисининг ҳаёт сифати  халқимизнинг саломатлик кўрсатгичлари билан белгиланади. Ўткир ва сурункали касалликларнинг келиб чиқиши ва тарқалишини олдини олиш, эпидемия ва пандемияга қарши чора-тадбирлар ишлаб чиқишда тиббий профилактика соҳасида фаолият олиб борувчи врачларнинг билим сифати ва малакали мутахасис бўлиб шакилланишида замонавий талаб даражасидаги лаборатория ва диагностика аппаратлари билан жихозланган моддий тиббий базаларда билим олиш орқали эришишилади ва бу рақобатбардош кадр бўлиб етишишларида муҳим аҳамият касб этади.