70910701 - Farmasevtik kimyo va farmakognoziya

Ta`lim yo`nalishi: 70910701 - Farmasevtik kimyo va farmakognoziya

Daraja: magistratura

Ta`lim shakli: kunduzgi

Davomiyligi: 2

Shartnoma to`lovi: 39,000,000

Magistratura tavsiyanomasi

Magistratura talabi