70910702 - Farmasevtika ishini tashkil qilish va boshqarish

Ta`lim yo`nalishi: 70910702 - Farmasevtika ishini tashkil qilish va boshqarish

Daraja: magistratura

Ta`lim shakli: kunduzgi

Davomiyligi: 2

Shartnoma to`lovi: 39,000,000

Magistratura tavsiyanomasi

Magistratura talabi